Positive og non-specifikke effekter ved vacciner

Studier har vist at vacciner formentlig har non-specifikke effekter, der både kan være positive og negative.

Tilbage i 80’erne blev det vist at mæslinge-vaccinen i Afrika reducerede børnedødeligheden mere end hvad man kan forvente ved forebyggelse af mæslinger alene. Der er tale om de såkaldte non-specifikke effekter, hvor vacciner har nogle effekter som ikke kun kan forklares ved forebygelse af den sygdom de er rettet imod. Disse non-specifikke effekter kan både være positive og negative.

De non-specifikke effekter har ikke kun kunnet påvises i U-lande. Siden er det vist at man også kan finde non-specifikke effekter i mere udviklede lande som Danmark, fx. er det vist at mæslingevaccinen i Danmark kan forebygge indlæggelse af børn generelt, ikke kun grundet mæslinger.

Specielt studier i Afrika har vist gavnlige effekter af BCG-vaccinen. Her har man direkte kunnet påvise en effekt på børnedødeligheden, idet BCG-vaccinerede havde mindre risiko for neonatal sepsis.

Der er også fundet mulige negative non-specifikke effekter af nogle vacciner, primært ved de ikke-levende vacciner. Dette gælder for eksempel DTP-vaccinen, hvor nogle studier har vist negative non-specifikke effekter. Dette har Christine Stabell Benn også for nylig udtrykt bekymring omkring. WHO begyndte at få fokus på non-specifikke effekter i 2008, og senere nedsatte de en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et review på området. Dette review kom i 2016, og viste positive non-specifikke effekter ved både mæslingevaccinen og BCG-vaccinen, men mulige negative non-specifikke effekter ved DTP-vaccinen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den vaccine der kritiseres her er den såkaldte whole-cell DTP vaccine (DTwP), som ikke anvendes i alle lande. Andre lande, herunder Danmark, anvender den acellulære DTP-vaccine (DTaP). Det er også vigtigt at være opmærksom på, at andre studier har fundet at DTP-vaccinen har en positiv effekt på dødeligheden. Nogle af de studier kritiseres dog af bl.a. Christine Stabell Benn for at være mangelfulde. Et af disse er et nyere studie fra Ghana og Tanzania, som viste at DTP-vaccinen var associeret med lavere mortalitet, men er kritiseret for at have survival bias.

Denne tankegang om at vaccineres effekt ikke kun skal vurderes ikke kun udfra dets effekt på grundsygdommen, men også dets non-specifikke effekter, har ført til at nogle forskere har talt om et paradigmeskifte inden for vacciner. Det er foreslået at non-specifikke effekter i højere grad skal studeres ifm. godkendelse af nye vacciner.

Vigtigste pointer

 • Flere studier har antydet at vacciner også har non-specifikke effekter, der både kan være positive og negative.
 • Både mæslingevaccinen og DTP-vaccinen er associeret med mulige positive non-specifikke effekter, mens DTP vaccinen i nogle studier er associeret med negative non-specifikke effekter. Det er dog DTwP-vaccinen hvor disse associationer er fundet og ikke DTaP-vaccinen som anvendes i Europa.

Referencer

 1. Kirsty Minton. Another layer of protection. Nature Portfolio 28/9-2000.
 2. Aaby P, Bukh J, Lisse IM, Smits AJ. Measles vaccination and reduction in child mortality: a community study from Guinea-Bissau. J Infect. 1984 Jan;8(1):13-21. doi: 10.1016/s0163-4453(84)93192-x. PMID: 6699411.
 3. Sørup S, Benn CS, Poulsen A, Krause TG, Aaby P, Ravn H. Live vaccine against measles, mumps, and rubella and the risk of hospital admissions for nontargeted infections. JAMA. 2014 Feb 26;311(8):826-35. doi: 10.1001/jama.2014.470. PMID: 24570246.
 4. Higgins JP, Soares-Weiser K, López-López JA, Kakourou A, Chaplin K, Christensen H, Martin NK, Sterne JA, Reingold AL. Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review. BMJ. 2016 Oct 13;355:i5170. doi: 10.1136/bmj.i5170. Erratum in: BMJ. 2017 Mar 8;356:j1241. PMID: 27737834; PMCID: PMC5063034.
 5. Christine Stabell Benn. On Robert F Kennedy Jr’s comments on our studies of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine. LinkedIn 18/7-2023.
 6. Benn CS, Fisker AB, Rieckmann A, Sørup S, Aaby P. Vaccinology: time to change the paradigm? Lancet Infect Dis. 2020 Oct;20(10):e274-e283. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30742-X. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32645296.
 7. Meeting of Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 18-19 June 2008. Wkly Epidemiol Rec. 2008 Aug 8;83(32):287-92. English, French. PMID: 18689006.
 8. SAGE Working Group on non-specific effects of vaccines (WHO 2013)
 9. Higgins J P T, Soares-Weiser K, López-López J A, Kakourou A, Chaplin K, Christensen H et al. Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review BMJ 2016; 355 :i5170 doi:10.1136/bmj.i5170.
 10. Benn, C.S., Amenyogbe, N., Björkman, A. et al. Implications of Non-Specific Effects for Testing, Approving, and Regulating Vaccines. Drug Saf 46, 439–448 (2023). https://doi.org/10.1007/s40264-023-01295-3
 11. Quinn MK, Edmond KM, Fawzi WW, Hurt L, Kirkwood BR, Masanja H, Muhihi AJ, Newton S, Noor RA, Williams PL, Sudfeld CR, Smith ER. Non-specific effects of BCG and DTP vaccination on infant mortality: An analysis of birth cohorts in Ghana and Tanzania. Vaccine. 2022 Jun 15;40(27):3737-3745. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.04.082. Epub 2022 May 23. PMID: 35618557; PMCID: PMC9194613.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *