SSI’s arbejde med Long COVID

Statens Serum Institut (SSI) har gennem tiden forsøgt at kortlægge Long COVID i Danmark. Få overblikket her.

Long COVID eller COVID-19 senfølger er betegnelsen for meget langvarige symptomer efter COVID-19. Der er ofte tale om meget uspecifikke symptomer, som fx. træthed, kognitive udfordringer, vejrtrækningsbesvær, påvirkning af smags- og lugtesansen og mange andre symptomer. Tilstanden er en del af de postinfektiøse sygdomme, som også er kendt efter andre sygdomme. Sygdommen Kronisk træthedssyndrom (ME/CFS) har også været associeret som en del af Long COVID.

Statens Serum Institut (SSI) har arbejdet en del med Long COVID, og gennem tiden publiceret forskellig forskning. I marts 2023 afholdte de et seminar. Som led i deres arbejde har de også gennemført en befolkningsundersøgelse, som også danner grundlag for den publicerede forskning.En del af dette var et studie, der blev udgivet som preprint (dvs. ikke peer reviewet) i september 2022. Studiet var et post-marketingsstudie af COVID-19 vaccination, når det kommer til selvrapporteret helbred, herunder fysisk og mental helbred samt kognitive symptomer. Fordelen ved studiet af selvrapporteret helbred er at den fanger også ting der ikke nødvendigvis har en diagnosekode eller hvor man får en kontakt på et sygehus. I studiet sendte man et spørgeskema ud til en gruppe der var blevet vaccineret og en gruppe der ikke var blevet vaccineret og sammenlignede dem. Man fandt i studiet ingen forskel mellem grupperne på disse symptomer, fra 6 uger efter vaccination og frem. Der var dog flere uvaccinerede der havde fatique og PEM. Studiet er kommenteret af Anders Hviid på Twitter.

Ovenstående studie var nok mest et studie der evaluerede vaccination. Et andet studie kiggede på symptomer efter COVID-19, ved at sammenligne en gruppe der havde haft COVID-19 med en gruppe der ikke havde haft det. De fandt ud af at 6-12 måneder efter en positiv COVID-19 test havde deltagerne en øget forekomst af 18 ud af 21 symptomer sammenlignet med ikke syge. Dette dokumenterer at der er nogle der fortsat har symptomer selv længe efter de har haft COVID-19.

Et tredje studie påviste at nogle også havde postinfektiøse infektioner efter Omikron COVID-19, men at disse ikke var så udtalte som ved Delta COVID-19. Dette indikerer altså at en mildere COVID-19 variant også giver milder Long COVID. Samtidig påviste de at en booster vaccination beskyttede mod svære Long COVID symptomer.

Vigtigste pointer

  • Der blev ikke fundet nogle forskelle i selvrapporterede symptomer fra 6 uger efter vaccination.
  • Der findes nogle der også har symptomer mere end 6 uger efter påvist COVID-19 infektion.
  • En mildere variant giver mildere Long COVID-symptomer.
  • Booster vaccination giver mildere Long COVID-symptomer.

Referencer

  1. Efter COVID (SSI)
  2. O’Regan, Elisabeth and Bech Svalgaard, Ingrid and Sørensen, Anna Irene Vedel and Spiliopoulos, Lampros and Bager, Peter and Nielsen, Nete Munk and Hansen, Jørgen Vinsløv and Koch, Anders and Meder, Inger Kristine and Videbech, Poul and Ethelberg, Steen and Hviid, Anders, Self-Reported Adverse Events Following SARS-CoV-2 Vaccination: A Nationwide Questionnaire Study in the Adult Danish Population. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4231237 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4231237
  3. Anders Hviid kommentar af studie (30/9-2022)
  4. Sørensen, A.I.V., Spiliopoulos, L., Bager, P. et al. A nationwide questionnaire study of post-acute symptoms and health problems after SARS-CoV-2 infection in Denmark. Nat Commun 13, 4213 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31897-x
  5. Lampros Spiliopoulos, Anna Irene Vedel Sørensen, Peter Bager, Nete Munk Nielsen, Jørgen Vinsløv Hansen, Anders Koch, Inger Kristine Meder, Poul Videbech, Steen Ethelberg, Anders Hviid. Post-acute symptoms four months after SARS-CoV-2 infection during the Omicron period: a nationwide Danish questionnaire study. medRxiv 2022.10.12.22280990; doi: https://doi.org/10.1101/2022.10.12.22280990

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *