Studie finder ingen effekt af LDN mod fibromyalgi

Nyt studie fra Grindsted smerteklinik finder ingen effekt af Low Dose Naltrexon (LDN) mod Fibromyalgi.

Low Dose Naltrexon (LDN) har de seneste år fået mere opmærksomhed i anvendelsen som analgetika. Det drejer sig om Naltrexon anvendt i meget små doser, som angivelig skulle have en smertestillende effekt. Der mangler dog generelt gode kliniske studier, der kan dokumentere effekten. Dette er et RCT studie der undersøger effekten af LDN mod fibromyalgi. Tidligere studier har nemlig antydet en effekt, hvorfor det er interessant om det kan genfindes i et RCT.

I studiet sammenlignede man behandling med 4,5 mg LDN daglig med placebo. Man sammenlignede så effekten af ændring i FIQR score og SPIR score, som anvendes til at score smerter ved fibromyalgi.

85 deltagere blev randomiseret til at få enten LDN eller placebo i studiet. Den gennemsnitlige ændring i FIQR score var -1,65, men ændringen var ikke signifikant. Ændringen i SPIR score var -0,33, men det var heller ikke signifikant. Forfatterne konkluderer at studiet ikke kan vise en effekt af LDN.

Vigtigste pointer

  • Dette studie fandt ingen signifikant effekt af LDN mod fibromyalgi.

Referencer

  1. Bested, Kirstena,*; Jensen, Lotte M.a; Andresen, Trineb; Tarp, Gretea; Skovbjerg, Louisec; Johansen, Torben S.D.d; Schmedes, Anne V.e; Storgaard, Ida K.f; Madsen, Jonna S.e,g; Werner, Mads U.c; Bendiksen, Anettea. Low-dose naltrexone for treatment of pain in patients with fibromyalgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. PAIN Reports 8(4):p e1080, July/August 2023. | DOI: 10.1097/PR9.0000000000001080

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *