Flere studier viser gode non-specifikke effekter af BCG-vaccinen

BCG-vaccinen har vist sig at have flere gode non-specifikke effekter, som blandt andet bliver undersøgt i disse studier.

Nogle studier har undersøgt de såkaldte non-specifikke effekter af BCG-vaccinen, som er den vaccine der anvendes til at forebygge tuberkulose. Non-specifikke effekter for vacciner vil sige sundhedseffekter, som ikke kun kan forklares ved forebyggelse af den sygdom som vaccinen beskytter imod, i dette tilfælde tuberkulose. Hypotesen er at nogle vacciner også påvirker eller træner immunforsvaret, således at disse vacciner også kan beskytte mod sygdom og død generelt. Der tales både om positive og negative non-specifikke effekter, og disse studier peger på positive non-specifikke effekter ved BCG-vaccinen. Frederik Schaltz-Buchholzer der selv er forfatter på nogle af studierne, har lavet en god twitter-tråd der formidler resultaterne af nogle af disse studier.

Et studie fra 2019 analyserer 3 RCT, hvor man har sammenlignet effekten af at give BCG-vaccinen vs. ingen BCG-vaccinen ved for tidligt fødte. Resultatet var at BCG-vaccinen ikke forebyggede indlæggelser, men den var associeret med død under indlæggelse, hyppigst som led i forebyggelse af neonatal sepsis. Ingen blev indlagt med tuberkulose, så effekten var udelukkende non-specifik.

Når man bliver vaccineret med BCG-vaccinen efterlades et ar, der kaldes for et BCG scar. I et andet studie fra 2022 fandt man frem til at børn til mødre der havde et BCG scar havde halvt så stor risiko for at få neonatal sepsis. Således så det ud til at BCG vaccination ikke kun havde non-specifikke effekter på dem der blev vaccineret, men også de børn de fik. Hvorvidt der dannes et ar ved BCG vaccination afhænger af hvilken BCG-vaccine der anvendes, har et andet studie fra 2019 vist, idet en BCG-vaccine fra Danmark og Japan viste sig at være mere immunogen end en BCG-vaccine fra Rusland. En metaanalyse fra 2020 viste at hvis man har et BCG scar nedsætter dette all-cause mortaliteten med 40%. Størrelsen af hudreaktionen fra BCG-vaccinen havde også en beskyttende effekt i et andet studie.

Et helt nyt studie udført i Bissau har også kigget på sammenhængen mellem et BCG ar og børnedødeligheden i Guinea-Bissau, og her estimerede man at man ved at øge BCG vaccinetilslutningen globalt fra 76% til 99%, og BCG ar-forekomst hos nyfødte fra 52% til 95%, vil man man globalt potentielt kunne reducere børnedødeligheden med over 200.000 hvert år. Forudsætningen for dette estimat var bl.a. at resultatet fra Bissau kan generaliseres til Guinea-Bissau, og at alle lande følger samme distribution for mortalitet, vaccinedækning og ar-forekomst som der blev estimeret i Bissau.

Det er vigtigt at understrege at disse studier er udført i en population i Guinea-Bissau i Vestafrika, som led i Bandim Health Project, og derfor ikke nødvendigvis er direkte overførbare til vestlige lande der har bedre forudsætninger for behandling i sundhedsvæsnet. Der har været andre RCT studier i bl.a. Danmark og Storbritannien, hvor man fandt en beskyttelse mod eksem, men ikke mod indlæggelser.

Vigtigste pointer

 • BCG-vaccinen ser ud til at forebygge død under indlæggelse hos for tidligt fødte i Guinea-Bissau, specielt som følge af neonatal sepsis.
 • Børn født af mødre med et ar fra BCG-vaccination i Guinea-Bissau har mindre risiko for at få neonatal sepsis end dem født af mødre uden et ar. Generelt er et BCG-ar associeret med lavere mortalitet, og nyt studie estimerer at man globalt kan reducere børnedødeligheden meget ved at øge tilslutningen til BCG vaccinen.

Referencer

 1. Twitter-tråd af Frederik Schaltz-Buchholzer der selv giver sin udlægning af studierne (27/7-2023)
 2. Schaltz-Buchholzer F, Biering-Sørensen S, Lund N, Monteiro I, Umbasse P, Fisker AB, Andersen A, Rodrigues A, Aaby P, Benn CS. Early BCG Vaccination, Hospitalizations, and Hospital Deaths: Analysis of a Secondary Outcome in 3 Randomized Trials from Guinea-Bissau. J Infect Dis. 2019 Jan 29;219(4):624-632. doi: 10.1093/infdis/jiy544. PMID: 30239767.
 3. Schaltz-Buchholzer F, Bjerregård Øland C, Berendsen M, Bjerregaard-Andersen M, Stjernholm EB, Golding CN, Monteiro I, Aaby P, Benn CS. Maternal BCG primes for enhanced health benefits in the newborn. J Infect. 2022 Mar;84(3):321-328. doi: 10.1016/j.jinf.2021.12.028. Epub 2021 Dec 24. Erratum in: J Infect. 2022 Nov;85(5):608. PMID: 34958808.
 4. Frederik Schaltz-Buchholzer and others, Early Vaccination With Bacille Calmette-Guérin-Denmark or BCG-Japan Versus BCG-Russia to Healthy Newborns in Guinea-Bissau: A Randomized Controlled Trial, Clinical Infectious Diseases, Volume 71, Issue 8, 15 October 2020, Pages 1883–1893, https://doi.org/10.1093/cid/ciz1080.
 5. Benn CS, Roth A, Garly ML, Fisker AB, Schaltz-Buchholzer F, Timmermann A, Berendsen M, Aaby P. BCG scarring and improved child survival: a combined analysis of studies of BCG scarring. J Intern Med. 2020 Dec;288(6):614-624. doi: 10.1111/joim.13084. Epub 2020 May 25. PMID: 32301189.
 6. Schaltz-Buchholzer F, Berendsen M, Roth A, et al. BCG skin reactions by 2 months of age are associated with better survival in infancy: a prospective observational study from Guinea-Bissau. BMJ Global Health 2020;5:e002993.
 7. Stougaard SW, Benn CS, Aaby P, Nielsen S, Schaltz-Buchholzer F. Using real-life data to model the impact of increasing BCG vaccination coverage and scar prevalence on all-cause infant mortality. Ann Epidemiol. 2023 Jul 19:S1047-2797(23)00150-3. doi: 10.1016/j.annepidem.2023.07.007. Epub ahead of print. PMID: 37479121.
 8. Kirsty Minton. Another layer of protection. Nature Portfolio 28/9-2000.
 9. Pittet LF, Messina NL, Gardiner K, Freyne B, Abruzzo V, Francis KL, Morrison C, Zufferey C, Vuillermin P, Allen KJ, Ponsonby AL, Robins-Browne R, Shann F, Flanagan KL, Phillips R, Donath S, Casalaz D, Curtis N. Prevention of infant eczema by neonatal Bacillus Calmette-Guérin vaccination: The MIS BAIR randomized controlled trial. Allergy. 2022 Mar;77(3):956-965. doi: 10.1111/all.15022. Epub 2021 Aug 9. PMID: 34309859.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *